kutsalkitaplardahazretimehdi

 

HZ. MEHDİ (AS)'IN MUSEVİ KAYNAKLARINDA
TARİF EDİLEN ÖZELLİKLERİ


   

Musevilikte gelmesi beklenen Mesih (Hz. Mehdi (as)), tüm dünyada barışı tesis edecek bir manevi liderdir. Milletlere rehberliğinin yanı sıra, hep isabetli kararlar alan, adil ve doğru bir hakem; Allah korkusu ve sevgisinden ötürü tüm insanlık için üstün bir ahlak örneği olacaktır. Museviler, Hz. Mehdi (as)'ın, gelecekte dünyayı adaletle dolduracak, bozguncu toplumların bozgununu dindirip etkisiz hale getirecek ve bütün milletlerin kendisini izleyeceği bir kurtarıcı olmasından dolayı, ondan "Yahev veya Şahev" (insanları iyileştiren, onları Allah'a yönlendiren) sıfatıyla bahsederler. Ayrıca Musevilerce Hz. Mehdi (as), insanları etkisi altına alan bir kişiliğe ve ruh güzelliğine sahip olacak; hikmetli sözleriyle onları imana yöneltecektir. Ancak Allah'ın seçip desteklediği bu kul, kesinlikle insan üstü bir varlık olmayacak, mucize göstermeyecek; normal bir şekilde, anne babadan dünyaya gelen fakat Allah'ın maddi-manevi her yönden desteklediği ve başarı nasip ettiği bir beşer olacaktır. Musevi kaynaklarına göre Hz. Mehdi (as)'ın özelliklerinden bir kısmı şöyledir:

 

1. Adalet sahibi olması:

[Hz. Mehdi (as)'ın] davranışının temeli adalet ve sadakat olacak. (Yeşaya, 11:5)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] krallığının asası adalet asasıdır... (Mezmurlar, 45:6-7)

 

... [Hz. Mehdi (as)] yargılarken adaleti arayacak... (Yeşaya, 16:5)

[Hz. Mehdi (as)] yoksulları adaletle yargılayacak... (Yeşaya, 11:4)

... O [Hz. Mehdi (as)] adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür... (Zekeriya, 9:9)

"İşte Davud için doğru bir dal [Hz. Mehdi (as)'ı] çıkaracağım günler geliyor" diyor Rab... "O [Hz. Mehdi (as)] ülkede doğru ve adil olanı yapacak..." (Yeremya, 23:5-6)

 

2. Mazlumun hakkını koruması:

[Hz. Mehdi (as)] yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek... (Yeşaya, 11:4)

 

3. Tüm dünyada adaleti sağlaması:

İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!... Adaleti uluslara ulaştıracak. (Yeşaya, 42:1)

... Adaleti sadakatle ulaştıracak. Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek... (Yeşaya, 42:3-4)

Doğudan adaleti harekete geçiren, hizmete koşan kim? Ulusları önüne katıyor, krallara baş eğdiriyor... (Yeşaya, 41:2)

 

4. Dürüst ve doğru olması:

Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin... (Mezmurlar, 45:7)

... Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek... (Yeşaya, 11:4)

O günlerde, o zamanda, Davud için bir dal [Hz. Mehdi (as)'ı] yetiştireceğim; ülkede adil ve doğru olanı yapacak. (Yeremya, 33:15)

Davud soyundan biri [Hz. Mehdi (as)]... doğru olanı yapmakta tez davranacak. (Yeşaya, 16:5)

... [Hz. Mehdi (as)] doğrulukla krallık yapacak... (Yeşaya, 32:1)

Mesih dönemi (Altınçağ) doğru ve dürüst bir kral olan Mesih [Hz. Mehdi (as)]... tarafından yönetilecek... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

 

5. Kurtarıcı vasfı olması: 

O [Hz. Mehdi (as)] adil kurtarıcıdır... (Zekeriya, 9:9)

 

6. Dünyayı tebliğiyle etkilemesi:

... [Hz. Mehdi (as)] dünyaya ağzının değneğiyle vuracak [yani silahı olmadan sözleriyle etkileyecek] ve kötüleri dudaklarının soluğuyla öldürecek [yani konuşmalarıyla manen etkisiz hale getirecek]. (Yeşaya, 11:4) 

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] adı harika öğütçü... olacak. (Yeşaya, 9:6) 

Demir çomakla kıracaksın/güdeceksin onları, çömlek gibi parçalayacaksın [yani Hz. Mehdi (as) dinsiz sistemleri fikirleriyle temelinden çökertecektir]. (Mezmurlar, 2:9)

 

7. Kalplere etki eden sözler söylemesi

Okların sivridir, kral düşmanlarının yüreğine saplanır [Hz. Mehdi (as)'ın sözleri çok hikmetli ve etkili olacak, dinsiz ideolojileri kökten etkisiz hale getirecektir]... (Mezmurlar, 45:5)

 

8. Tüm dünyayı Allah'a iman etmeye yöneltmesi:

O [Hz. Mehdi (as)] tüm dünyayı Allah'a birlikte kulluk etmeleri için ıslah edecek, çünkü şöyle yazılmıştır: "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım." [Sefenya, 3:9] (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

 

9. İnsanları ruhen arındırıp temizlemesi: 

Ama onun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak; gümüş eritip arıtan gibi davranacak... arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. (Malaki, 3:2-3) 

... Seni [Hz. Mehdi (as)'ı]... uluslara ışık yapacağım. Öyle ki, kör gözleri açasın, zindandaki tutsakları, cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın. (Yeşaya, 42:6-7)

 

10. Şiddet kullanmadan iman gücü ile başarı elde etmesi:

"... Güçle kuvvetle değil, ancak Benim Ruhumla başaracaksın" diyor. Böyle diyor Herşeye Egemen Rab. (Zekeriya, 4:6)

 

11. Güç ve başarı sahibi olması: 

Bakın, kulum [Hz. Mehdi (as)] başarılı olacak; üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek. (Yeşaya, 52:13) 

"... Davud soyundan güçlü bir kral [Hz. Mehdi (as)] çıkaracağım, meshettiğim [seçtiğim] kralın soyunu ışık olarak sürdüreceğim. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, ama onun başındaki taç parıldayacak." (Mezmurlar, 132:17-18) 

Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, onu [Hz. Mehdi (as)'ı] görkem ve büyüklükle donattın. Üzerine sürekli bereket yağdırdın, varlığınla onu sevince boğdun. Çünkü kral Rab'be güvenir, Yüceler Yücesinin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar, 21:5-7)

... [Rab] kralını [Hz. Mehdi (as)'ı] güçle donatacak, meshettiği [seçtiği] kralın [Hz. Mehdi (as)'ın] kuvvetini yükseltecektir. (I. Samuel, 2:10)

... Bize bir oğul verilecek. Yönetim onun [Hz. Mehdi (as)'ın] omuzlarında olacak... Egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. (Yeşaya, 9:6)

 

12. Uluslara manevi bir lider olması: 

Mesih [Hz. Mehdi (as)] çok muhteşem bir kral olacak... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1) 

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona hizmet etti... (Daniel, 7:14)

... Halklara sancak olacak, uluslar ona [Hz. Mehdi (as)'a] yönelecek... (Yeşaya, 11:10)

Bütün milletler onu [Hz. Mehdi (as)'ı] dinlemeye gelecek... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

... Kıyı halkları onun [Hz. Mehdi (as)'ın] yasasına umut bağlayacak. (Yeşaya, 42:4)

Uluslar senin ışığına, krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek. "Başını kaldır da çevrene bir bak, hepsi toplanmış sana geliyor..." (Yeşaya, 60:3-4)

Sahibi (Şilo) [Hz. Mehdi (as)] gelene kadar... [sonra] uluslar onun sözünü dinleyecek. (Yaratılış, 49:10)

 

13. Halkların Hz. Mehdi (as)'a tabi olmaları:

Kralın [Hz. Mehdi (as)'ın] adı sonsuza dek yaşasın, Güneş durdukça adı var olsun, onun aracılığıyla insanlar kutsansın, bütün uluslar "Ne mutlu ona" desin! (Mezmurlar, 72:17)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olacağı harikalıklar [şaşırtıcı güzellikler] nedeniyle insanlar onunla barış yapacak ve tüm ülkeler ona hizmet edecek. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

... Halklar ayaklarının altına serilir [Tüm insanlar Hz. Mehdi (as)'a tabi olacaklardır]. (Mezmurlar, 45:5)

 

14. Egemenlik sahibi olması:

Ona [Hz. Mehdi (as)'a] egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona hizmet etti. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır. (Daniel, 7:14)

Kralınız [Hz. Mehdi (as)] uluslara barışı duyuracak. Onun egemenliği bir denizden bir denize, Fırat'tan yeryüzünün uçlarına dek uzanacak. (Zekeriya, 9:10)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] egemenliğinin ve esenliğinin büyümesi son bulmayacak. Egemenliğini adaletle, doğrulukla kuracak ve sonsuza dek sürdürecek... (Yeşaya, 9:7)

... Davud soyundan güçlü bir kral [Hz. Mehdi (as)'ı] çıkaracağım. Düşmanlarını utanca bürüyeceğim, ama onun başındaki taç parıldayacak. (Mezmurlar, 132:17-18)

Rab kralını [Hz. Mehdi (as)'ı] büyük zaferlere ulaştırır... ona sonsuza dek sevgi gösterir. (2. Samuel, 22:51)

Gelecek zamanda, Kral Mesih'in [Hz. Mehdi (as)] çıkacak ve Davud krallığını geçmişteki hakimiyetine yeniden kavuşturacak. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

[Hz. Mehdi (as)] egemenlik sürsün denizden denize, Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek! (Mezmurlar, 72:8)

 

15. Dünyayı bulunduğu yerden yönetmesi:

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as), Hz. Süleyman (as) gibi] sadece sedirinden hükümdarlık edecek... (Talmud, Sanhedrin 20b)

 

16. Dünyayı yardımcıları aracılığıyla yönetmesi:

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as), Hz. Süleyman (as) gibi] sadece kendi ekibiyle hükümdarlık edecek... (Talmud, Sanhedrin 20b)

 

17. Dünya çapında barışı sağlaması:

Savaş arabalarını... uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak. Kralınız [Hz. Mehdi (as)] uluslara barışı duyuracak... (Zekeriya, 9:10)

Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] fevkalade doğruluğu ve vesile olacağı harikalıklar (şaşırtıcı güzellikler) nedeniyle insanlar onunla barış yapacak... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... savaşlar olmayacak ve bir millet diğer bir millete kılıç kaldırmayacak... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

 

18. İzzet sahibi olması:

... Rabbin izzeti senin üzerine doğdu... izzeti senin üzerinde görünecek. (Yeşaya, 60:1-2)

[Rab] Senin kurtarışınla izzeti büyüktür, onu [Hz. Mehdi (as)'ı] görkem ve büyüklükle donattın. (Mezmurlar, 21:5)

 

19. Allah'a dayanıp güvenmesi:

... Kral [Hz. Mehdi (as)] Rab'be güvenir, Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar, 21:7)

 

20. Allah'ın Hz. Mehdi (as)'ı her yönden desteklemesi:

Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde olacak... (Yeşaya, 11:2)

İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum [Hz. Mehdi (as)]! Ruhumu onun üzerine koydum... (Yeşaya, 42:1)

Egemen Rab'bin Ruhu üzerimdedir... (Yeşaya, 61:1)

Ben, Rab, seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak, seni koruyacağım. Seni... uluslara ışık yapacağım. (Yeşaya, 42:6)

Onu güzel iyilik bereketler ile karşıladın, başına saf altından taç koydun. Senden yaşam istedi, verdin ona uzun... bir ömür. (Mezmurlar, 21:3-4)

Hahamlarımız öğretti ki, Yüce Allah, Davud oğlu Mesih'e [Hz. Mehdi (as)'a] diyecek ki; "Benden ne istersen, onu sana vereceğim." (Talmud, Sukkah 52a)

Rab şöyle diyor: "Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, kurtuluş günü sana yardım edecek, seni koruyacağım..." (Yeşaya, 49:8)

Ya Rab, kral [Hz. Mehdi (as)] seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle! Gönlünün istediğini verdin, ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. (Mezmurlar, 21:1-2)

 

21. Akıl ve hikmet sahibi olması:

"İşte Davud için doğru bir dal çıkaracağım günler geliyor" diyor Rab. "Bu kral [Hz. Mehdi (as)] bilgece egemenlik sürecek, ülkede doğru ve adil olanı yapacak." (Yeremya, 23:5)

Davud'un soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (as)], Süleyman'dan bile daha akıllı olacak... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

Mesih dönemi (Altınçağ)... akılda olağanüstü olan... Mesih [Hz. Mehdi (as)] tarafından yönetilecek... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi (as)]] bugün... yaşayanlardan olsaydı, o bizim mübarek Hocamız olurdu." (Talmud, Sanhedrin 98b)

 

22. Allah'ın sevdiği bir kulu olması:

Rab kralını büyük zaferlere ulaştırır, Meshettiği krala [Hz. Mehdi (as)'a]... sonsuza dek sevgi gösterir. (2. Samuel, 22:51; Mezmurlar, 18:50)

... Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz. (Mezmurlar, 21:7)

İşte kendisine destek olduğum, Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!... (Yeşaya, 42:1)

 

23. Allah korkusu ile dolu olması:   

... Rab korkusu ruhu onun [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerinde olacak. Rab korkusu hoşuna gidecek... (Yeşaya, 11:2-3)

 

24. Allah'a yakın olması: 

Mesih dönemi (Altınçağ)... Allah'a yakın olan... Mesih [Hz. Mehdi (as)] tarafından yönetilecek... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

 

25. Güzel bir insan olması:

[Halk,] kralı [Hz. Mehdi (as)'ı] bütün güzelliğiyle görecek... (Yeşaya, 33:17)

Sen insanların en güzelisin... (Mezmurlar, 45:2)

 

26. Allah'ın nurunun üzerinde olması:

Kalk, aydınlan, çünkü ışığın geldi ve Rab'bin izzeti senin [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerine doğdu... Uluslar senin ışığına... gelecek. (Yeşaya, 60:1-3)

 

     

27. Hikmetli konuşması:

... Lütuf saçılmış dudaklarına... (Mezmurlar, 45:2)

 

28. İnsanları Allah'ın yoluna davet edip eğitmesi: 

Davud soyundan çıkacak olan o kral [Hz. Mehdi (as)] tüm insanlara Allah'ın yollarını ve O'ndan korkmayı öğretebilecek... (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

[Hz. Mehdi (as)] çıktığında... [Allah'ın yasalarının uygulanmasındaki] itaatsizlikleri düzeltecek... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

O [Hz. Mehdi (as)] bütün dünyayı Allah'a kulluk etmeleri için mükemmelleştirecek. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

 

29. Heybet ve görkem sahibi olması:

... [Hz. Mehdi (as)'ın] üzerine celal ve haşmet koydun. (Mezmurlar, 21:5)

 

30. Bulunduğu mekanın görkemli olması:

... [Hz. Mehdi (as)'ın] kaldığı yer görkemli olacak. (Yeşaya, 11:10)

 

31. Alçakgönüllü olması:

... O [Hz. Mehdi (as)] adil kurtarıcı ve alçakgönüllüdür... (Zekeriya, 9:9)

 

32. Allah rızasına göre hareket etmesi:

Davud'un soyundan bir kral çıkarsa... ve Allah'ın savaşlarını savaşırsa [Allah için fikri mücadele yürütürse], onun Mesih [Hz. Mehdi (as)] olabileceğini güvenle dikkate alabiliriz... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4)

 

33. Zahire göre değil, batın (ledün) ilmiyle hükmetmesi:

... [Hz. Mehdi (as)] gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. (Yeşaya, 11:3)

... O [Hz. Mehdi (as)] [bir adamı] sezer ve hakkında hüküm verir, çünkü şöyle yazılmıştır: Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak, kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek. Yoksulları adaletle yargılayacak, yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek. [Yeşaya, 11:3-4] (Talmud, Sanhedrin 93b)

 

34. Şefkat ve merhamet sahibi olması:

... Yardım isteyen yoksulu, dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır. (Mezmurlar, 72:12)

Yoksula, düşküne acır, düşkünlerin canını kurtarır. (Mezmurlar, 72:13)

Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları, çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir. (Mezmurlar, 72:14)

Mazlumlara hakkını versin, yoksulların çocuklarını kurtarsın... (Mezmurlar, 72:4)

 

35. Güzel huylu olması:

Bağırıp çağırmayacak, sokakta sesini yükseltmeyecek. (Yeşaya, 42:2)

Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek... (Yeşaya, 42:3)

 

36. Cesur olması:

Ey yiğit... görkemine, yüceliğine bürün. (Mezmurlar, 45:3)

Yeryüzünde adaleti sağlayana dek umudunu, cesaretini yitirmeyecek... (Yeşaya, 42:4)

 

37. Bereket verilmiş olması:

O [Hz. Mehdi (as)] Rab'bin önünde bir fidan gibi, kurak yerdeki kök gibi büyüdü... (Yeşaya, 53:2)

 [Hz. Mehdi (as)] yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi, toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun! (Mezmurlar, 72:6)

[Hz. Mehdi (as)'ın] üzerine sürekli bereket yağdırdın ... (Mezmurlar, 21:6)

 

38. Müjdeci olması:

... O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor... (Yeşaya, 52:7)

 

39. Allah'ın Selam sıfatının üzerinde tecelli etmesi:

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] adı... esenlik önderi olacak. (Yeşaya, 9:6)

... [Hz. Mehdi (as)'ın] esenliğinin büyümesi son bulmayacak... (Yeşaya, 9:7)

 

40. İnsan suretinde olması, insanoğlu ünvanını taşıması:

Gece görümlerimde insanoğluna benzer birinin [Hz. Mehdi (as)'ın] göğün bulutlarıyla geldiğini gördüm... (Daniel, 7:13)

Haham Nahman dedi ki: "Eğer [Mesih [Hz. Mehdi (as)] bugün yaşasaydı, bana benzeyen biri olurdu, çünkü şöyle yazılmıştır: Önderleri kendilerinden biri olacak, yöneticileri kendi aralarından çıkacak." [Yeremya 30:21] (Talmud, Sanhedrin 98b)

 

41. Mucize göstermeden dünyaya hakim olması:

Bir kimse... Kral Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] mucizeler ve harikalar yapması gerektiği, dünyaya yeni olağanüstülükler getireceği, ölüleri dirilteceği veya benzeri işler yapacağı kanısında olmamalı. Bu doğru değil. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:3)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde doğadaki mevcut düzenin herhangi bir unsurunun geçersiz kılınacağı veya yaratılışta yeni bir değişiklik olacağı düşünülmemelidir. Daha doğrusu dünya kendi düzeninde devam edecektir. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:1)

[Hz. Mehdi (as) döneminde]... dünyanın işleyiş şeklinin veya doğa kanunlarının değişeceğini düşünmeyin. Dünya olduğu gibi devam edecek... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] alametler göstermesine ya da kendini ispatlaması için harikalar yapmasına ihtiyaç yoktur. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:2)


42. Tüm dünyada tanınması:

Mesih [Hz. Mehdi (as)] büyük şöhret kazanacak ve onun ünü diğer milletler arasında Kral Süleyman'dan daha fazla olacak. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

 

43. Ahir zamanda ortaya çıkması:

... Davud oğlu [Hz. Mehdi (as)] son jübilede* gelecek... (Talmud, Sanhedrin 97b)

* Jubile: Musevi dininde elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen bir kutlama.

 

44. Aniden ortaya çıkması:

... [Hz. Mehdi (as)'ın çıkışını hesaplamakla ilgili olarak] onlara şöyle derdi:... Üç şey aniden ortaya çıkar: Mesih [Hz. Mehdi (as)], bulunan bir eşya ve bir akrep. (Talmud, Sanhedrin 97a)

 

45. Allah'ın insanlara lütfu olması:

[Hz. Mehdi (as)'ın] adı nedir? ... Onun adı Şiloh [gönderilmiş olan, Allah'ın armağanı]... Onun adı Yinnon [sonsuza kadar yaşayacak olan]... Onun adı Haninah [inayet, lütuf, Allah tarafından kutsanmış]... Onun adı Menahem [rahatlatıcı, teselli eden]... Çünkü Benim ruhumu rahatlatacak olan Menahem [rahatlatıcı]... Kesinlikle bizim acılarımıza katlandı ve dertlerimizi taşıdı... (Talmud, Sanhedrin 98b)

 

46. Önceleri değerinin bilinmemesi:

İnsanlarca hor görüldü, yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, ona değer vermedik. (Yeşaya, 53:3)

 

47. Zorluklarla imtihan olması:

... "Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği nesilde, alimler aleyhine dava açılacak." Samuel'in yanındayken bu ifadeyi tekrar ettiğimde, şu sözlerle vurguladı: "Bir imtihanın ardından bir başka imtihan gelecek... " (Talmud, Kethuboth 112b)

Mesih için de şöyle yazılmıştır; Rab'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde olacak. Haham Alexandri dedi ki: "Bu O'nun [Allah'ın] ona [Hz. Mehdi (as)'a] salih işler ve cendere gibi sıkıntılar yüklediğini öğretir." [Yeşaya, 11:2] (Talmud, Sanhedrin 93b)

Nedir uluslar arasındaki bu kargaşa, neden boş düzenler kurar bu halklar? Dünyanın kralları saf bağlıyor, hükümdarlar birleşiyor Rab'be ve meshettiği krala [Hz. Mehdi (as)'a] karşı. "Koparalım onların kayışlarını" diyorlar, "atalım üzerimizden bağlarını." (Mezmurlar, 2:1-3)

 

48. Yardımcılarının ana görevinin Allah'a hizmet olması:

... Size Rab'bin kahinleri [din adamları] denilecek; size Allahımız'ın hizmetçileri denecek... (Yeşaya, 61:6)

 

49. Hz. Mehdi (as)'ın kaderde belli olması:

Yaratılıştan önce [Yüce Olan, Kutsal Olan tarafından] yedi şey belirlenmişti: Tevrat, Tövbe, Cennet, Cehennem, Arş, Kutsal Mescit ve Mesih'in kimliği. (Babil Talmudu, Pesachim 51:A)

[Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın]] İsmi nedir? - Haham Şila'nın mezhebi dedi ki: Adı Şilo'dur (gönderilmiş olan, Allah'ın armağanı), çünkü şöyle yazılmıştır: Şilo gelene kadar [Yaratılış, 49:10]. Haham Yannai mezhebi dedi ki: İsmi Yinnon'dur [sonsuza kadar yaşayacak olan], çünkü şöyle yazılmıştır: İsmi sonsuza dek duracaktır; Güneş durdukça adı var olsun, adı Yinnon'dur. Haham Haninah mezhebi şöyle açıkladı: Adı Haninah'tır [inayet, lütuf, Allah tarafından kutsanmış]. (Talmud, Sanhedrin 98b)

Dünyadan önce yedi şey yaratılmıştır: Bunlar Tevrat, Tövbe, Cennet, Cehennem, Arş, Mescit ve Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] ismidir... Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] ismi hakkında şöyle yazılmıştır; Kralın [Hz. Mehdi (as)'ın] adı sonsuza dek yaşasın, Güneş durdukça adı var olsun! [Mezmurlar, 72:17] (Talmud, Nedarim 39b)

 

50. Hz. Mehdi (as)'ın 40 yıllık bir hizmet döneminin olması:

Şöyle öğretilmiştir: Haham Eliezer dedi ki: Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] günleri kırk yıl sürecektir, çünkü şöyle yazılmıştır: Kırk yıl boyunca nesli elimde tutacağım. (Talmud, Sanhedrin 99a)