kutsalkitaplardahazretimehdi

 

MUSEVİ KAYNAKLARINDA HZ. MEHDİ (AS)'IN
HAKİMİYET DÖNEMİ


Musevilere göre Hz. Mehdi (as)'ın gelişinden sonraki dönemde, tüm dünyada, nefret, düşmanlık ve savaşlar sona erecek, barış ve adalet tesis edilecek, sevgiye dayanan bir yönetim kurulacaktır.

Ayrıca Hz. Mehdi (as) döneminde teknoloji çok ilerleyecek, şehirler süslenecek, yüksek yaşam seviyesine kavuşulacak, topraklar bereketli, su kaynakları bol olacak, zenginlik ve bolluktan kimse ihtiyaç içinde kalmayacaktır. Fakat insanlar asıl olarak Allah'a yakınlaşmak için çaba harcayacak ve maddeden çok maneviyata önem verecekler. Din ahlakının hakimiyetiyle anlaşmazlıklar ortadan kalkacak; insanlar huzur ve güven içinde yaşayacak ve yeryüzü Allah'ın ilmiyle dolacaktır.

Musevilerce "Yamot HaMaşiyah " (Mesih Günleri) olarak adlandırılan, Hz. Mehdi (as)'ın hakimiyet dönemini anlatan ifadeler, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in "Altınçağ"ı tarif eden hadisleriyle çok büyük bir uyum göstermektedir. Musevi kaynaklarında yer alan bu tasvirlerden bir kısmı şu şekildedir:

 

   

1. Sıkıntıların son bulması:

... Egemen Rab bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek... (Yeşaya, 25:8)

O zaman [Hz. Mehdi (as) döneminde] körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili... (Yeşaya, 35:5-6)

... Onun günlerinde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... Ay ışıdığı sürece esenlik artsın! (Mezmurlar, 72:7)

... Selamet bolluğunda lezzet bulacaklardır. (Mezmurlar, 37:11)

Ya Rab... onlara yük olan boyunduruğu, omuzlarını döven değneği, onlara eziyet edenlerin sopasını paramparça edeceksin [zulümlerini durduracaksın]... (Yeşaya, 9:3-4)

Emek vermeyecekler boş yere, felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar... (Yeşaya, 65:23)

... Ay Güneş gibi parlayacak, Güneş yedi kat, yedi günün toplam parlaklığı kadar parlak olacak. [Yeşaya, 30:26]... [Bu ifade] Mesih'in [Hz. Mehdi (as)'ın] günlerine işaret ediyor... (Talmud, Pesachim 68a)

 

2. Su kaynaklarının bollaşması:

Çıplak tepeler üzerinde ırmaklar, vadilerde su kaynakları yapacağım. Çölü havuza, kurak toprağı pınara çevireceğim. (Yeşaya, 41:18)

... Çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. Kızgın kum havuza, susuz toprak pınara dönüşecek... (Yeşaya, 35:6-7)

O gün... derelerinde su akacak... (Yoel, 3:18)

Yağmurları zamanında yağdıracağım... (Levililer, 26:4)

... Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar olacak. (Hezekiel, 34:26)

 

3. Bolluk ve bereket olması:

... O zaman çöl meyve bahçesine, meyve bahçesi ormana dönecek. (Yeşaya, 32:15)

... Buğdaya seslenecek ve onu çoğaltacağım... ağaçların meyvesini, tarlaların ürününü çoğaltacağım. (Hezekiel, 36:29-30)

... Yağmuru zamanında yağdıracağım. Bereketli yağmurlar olacak. Kırdaki ağaçlar meyve verecek, toprak ürün verecek... Onlar için ünlü bir fidanlık yetiştireceğim. Artık ülke kıtlıktan yok olmayacak... (Hezekiel, 34:26-29)

Çöl ve kurak toprak sevinecek, bozkır coşup çiğdem gibi çiçeklenecek. Her yanı çiçeklenip sevinçle coşacak, sevincini haykıracak... Çakalların yattığı yerlerde, kamış, saz ve ot bitecek. (Yeşaya, 35:1-2, 7)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde], ne kıtlık ne de savaş olacak, ne kıskançlık ne de rekabet olacak. Çünkü iyi olan şeyler bolca olacak ve tüm memnuniyet verici şeylere toz kadar rahat ulaşılacaktır. (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] günlerinde salih çiçeklensin ve Ay yok oluncaya kadar, selamet bolluğu bulunsun. (Mezmurlar, 72:6-7)

... Siyon çölünü Aden'e, bozkırı Rab'bin bahçesine döndürecek... (Yeşaya, 51:3)

... Görkemimi göstermek için diktiğim fidan, ülkeyi sonsuza dek mülk edinecek. (Yeşaya, 60:21)

O gün... tepelerden süt damlayacak... derelerinde su akacak... (Yoel, 3:18)

... İki kat mülk edineceksiniz... (Yeşaya, 61:7)

"İşte, günler geliyor" diyor Rab, "Çift süren orakçıya, üzüm basan ekin ekene erişecek... Bahçeler yapıp meyvesini yiyecekler." (Amos, 9:13-14)

Ülkede bol buğday olsun, dağ başlarında dalgalansın! Başakları Lübnan gibi verimli olsun... (Mezmurlar, 72:16)

 

4. Açlık ve kıtlığın son bulması:

"... Artık size kıtlık göndermeyeceğim..." Egemen Rab böyle diyor. (Hezekiel, 36:29, 32)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde karınlarını doyurmaları kaderlerinde belirlenmiş... (Talmud, Sanhedrin 98b)

... "Bekleyin de görün" diyor Rab... O zaman... tok karna yatacaklar... (Sefenya, 3:8-9, 13)

... Yol boyunca beslenecek, her çıplak tepede otlak bulacaklar. Acıkmayacak, susamayacaklar... (Yeşaya, 49:9-10)

... Artık ülke kıtlıktan yok olmayacak... (Hezekiel, 34:29)

 

 

5. Meyve bahçelerinin bollaşması:

Davud oğlunun [Hz. Mehdi (as)'ın] geleceği zamanda... tüm vahşi ağaçlar meyve verecekler; çünkü şöyle yazılmıştır: Ağaçlar meyvelerini yükleniyor, incir ağaçları, asmalar ürünlerini veriyor. [Yoel, 2:22] (Talmud, Kethuboth 112b)

"İşte o günler geliyor" diyor Rab... Bağlar dikecekler... ve bahçeler yapıp onların meyvesini yiyecekler. (Amos, 9:13-14)

... O zaman çöl meyve bahçesine... dönecek. (Yeşaya, 32:15)

Yağmurları zamanında yağdıracağım. Toprak ürün, ağaçlar meyve verecek. Bağbozumuna kadar harman dövecek, ekim zamanına kadar bağlarınızdan üzüm toplayacaksınız. Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. (Levililer, 26:4-5)

 

6. Ateist ideolojilerin yıkılması:

Rab bütün dünyanın hükümdarı olacak. O gün yalnız Rab, yalnız O'nun adı kalacak. (Zekeriya, 14:9)

... Güçle zafere ulaşamaz insan. Rab ile çekişenler parçalanacaklar. (I. Samuel, 2:10)

     

7. Allah'a imanın tüm dünyada hakim olması:

... Sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da Rab'bin bilgisiyle dolacak... (Yeşaya, 11:9)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... tüm dünyanın tek meşguliyeti Allah'ı bilip tanımak olacak... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

O günlerde [Hz. Mehdi (as) döneminde] bilgi, hikmet ve hakikat tüm dünyada artacak, çünkü şöyle denmiştir: "Dünya Allah'ın bilgisi ile dolacak..." (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

Gelecek olan o zamanda, Yüce Allah, dindarların ve günahkarların gözü önünde şeytani eğilime [deccaliyete] son verecektir. (Talmud, Sukkah 52a)

... Allah'ınız Rab üzerinize iyilik getirecek... Sizin ve çocuklarınızın yüreğini değiştirecek. Öyle ki, O'nu (Allah'ı) bütün yüreğinizle, bütün canınızla sevesiniz ve yaşayasınız. (Yasa'nın Tekrarı 30:5-6)

"Ama o günlerden sonra... kimse komşusunu ya da kardeşini, 'Rab'bi tanıyın' diye eğitmeyecek. Çünkü küçük büyük hepsi tanıyacak Beni" diyor Rab... (Yeremya, 31:33-34)

"İşte günler geliyor, ülkeye kıtlık göndereceğim" diyor Egemen Rab, "Ekmek ya da su kıtlığı değil, Rab'bin sözlerine susamışlık göndereceğim." (Amos, 8:11)

8. İnsanların Allah'ın Yüceliğini gereği gibi takdir etmeye başlamaları:

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... insan için mümkün olan en üst seviyede Yaratıcılarını anlamaları mümkün olacak... Çünkü şöyle yazılmıştır: "Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa, dünya da Rab'bin Yüceliğinin bilgisiyle dolacak...." (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... İnsanlar Rab'bin Yüceliğini, Allahımız'ın görkemini görecek. (Yeşaya, 35:2)

O zaman Rab'bin Yüceliği görünecek, bütün insanlar hep birlikte O'nu görecek... (Yeşaya, 40:5)

 

9. İnsanların Allah korkusuyla O'na yönelmeleri:

Sonra dönüp Allah'ları Rab'bi, kralları Davud'u [Hz. Mehdi (as)'ı] arayacaklar. Son günlerde korkarak Rab'be ve O'nun iyiliğine yönelecekler. (Hoşea, 3:5)

Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp Rab'be dönecek, ulusların bütün soyları O'nun önünde yere kapanacak. Çünkü egemenlik Rab'bindir... (Mezmurlar, 22:27-28)

Birbirinize haksızlık yapmayacak, Allah'ınızdan korkacaksınız. Allah'ınız Rab Benim. Kurallarıma uyacak, ilkelerimi özenle yerine getireceksiniz... (Levililer, 25:17-18)


10. Allah'ın Bir ve Tek İlah olarak anılması:

... O gün yalnız Rab yüceltilecek. Putlar tümüyle ortadan kalkacak. (Yeşaya, 2:17-18)

[Hz. Mehdi (as) döneminde] bütün milletler hak dine [tek bir Allah'a iman etmeye] dönecekler... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Rab diyor ki... "O zaman, birlikte Bana yakarmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım." (Sefenya, 3:6, 9)

Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, içinde günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım... Ben onların Rab'bi olacağım. (Hezekiel, 37:23)

"O gün ülkeden putların adlarını kaldıracağım, bir daha anılmayacaklar." diyor Herşeye Egemen Rab... (Zekeriya, 13:2)

 

11. Allah'ın emir ve yasaklarına uyulması:

... Buyruklarımı izleyecek, kurallarıma uyacak, onları uygulayacaklar. (Hezekiel, 37:24)

O zaman hep birlikte Benim adımla çağırmaları, omuz omuza Bana hizmet etmeleri için, halkların dudaklarını pak kılacağım. (Sefenya, 3:9)

Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. (Hezekiel, 36:26-27)

"Ama o günlerden sonra... Yasamı içlerine yerleştirecek, yüreklerine yazacağım. Ben onların Allah'ı olacağım..." diyor Rab. (Yeremya, 31:33-34)

... Onun [Hz. Mehdi (as)'ın] döneminde tüm yasalar [Allah'ın emir ve yasakları] önceden olduğu gibi uygulanacak... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 11:4

 

12. İnsanların günahtan uzak, iman temizliği ile yaşamaları:      

Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. (Hezekiel, 36:25)

Artık putlarıyla, iğrenç uygulamalarıyla, isyanlarıyla kendilerini kirletmeyecekler. Onları yerleştikleri, günah işledikleri yerlerden kurtarıp arındıracağım... (Hezekiel, 37:23-24)

Ondan sonra bütün insanların üzerine Ruhumu dökeceğim... O günler kadın, erkek kullarınızın üzerine de Ruhumu dökeceğim. (Yoel, 2:28-29)

Onları Bana karşı işledikleri bütün günahlardan arındıracağım... (Yeremya, 33:8)

Halkının hepsi doğru kişiler olacak... (Yeşaya, 60:21)

Orada bir yol, bir anayol olacak, "Kutsal yol" diye anılacak, murdar kişiler geçemeyecek oradan. O yol kurtulmuş olanların yoludur. O yolda yürüyenler, aklı zayıf kişiler de olsa yoldan sapmayacak. (Yeşaya, 35:8)

Salihler yeri miras alır ve onda ebediyen otururlar. (Mezmurlar, 37:29)

Utanç yerine iki kat onur bulacaksınız... (Yeşaya, 61:7)

... O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksınız. Bana umut bağlayan utandırılmayacak. (Yeşaya, 49:23)

 

13. Yalan ve sahtekarlığın son bulması:

... [Hz. Mehdi (as) döneminde halk] haksızlık etmeyecek, yalan söylemeyecek, kimseyi aldatmayacak... (Sefenya, 3:13)

"O gün..." diyor Herşeye Egemen Rab. "Sahte peygamberleri de, kirli ruhu da ülkeden uzaklaştıracağım." (Zekeriya, 13:2)

Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin... (Mezmurlar, 72:7)

Toprak filizlerini nasıl çıkartır, bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse, Egemen Rab de doğruluk ve övgüyü bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek. (Yeşaya, 61:11)

Rab şöyle diyor:... "Tutsaklara, 'çıkın', karanlıktakilere, 'dışarı çıkın' diyeceksin..." (Yeşaya, 49:8-9)
 

14. Hapishanelere ihtiyaç kalmaması:

O zaman adalet çöle dek yayılacak, doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak. (Yeşaya, 32:16)

 

15. Dünyaya dürüstlüğün ve adaletin hakim olması:

O zaman adalet çöle dek yayılacak, doğruluk meyve bahçesinde yurt bulacak. (Yeşaya, 32:16)

[Hz. Mehdi (as) döneminde] bütün milletler... artık hırsızlık ya da zulüm yapmayacaklar. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih döneminde [Altınçağ'da] dürüst bir topluluk öne çıkacak; iyilik ve akıl hakim olacak. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

 

16. Yöneticilerin adil olması:

... Önderler adaletle yönetecek. Her biri rüzgara karşı bir sığınak, fırtınaya karşı bir barınak, çölde akarsu, çorak yerde gölge salan büyük bir kaya gibi olacak. (Yeşaya, 32:1-2)

 

17. Savaşların sona ermesi:

... Son günlerde... Rab birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek... Ulus ulusa kılıç kaldırmayacak, savaş eğitimi yapmayacaklar artık. (Yeşaya, 2:2-4; Mika, 4:1-3)

Savaş arabalarını Efrayim'den, atları Yeruşalim'den (Kudüs'ten) uzaklaştıracağım. Savaş yayları kırılacak... (Zekeriya, 9:10)

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde], açlık ya da savaş, haset ya da düşmanlık olmayacak... (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

... Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım, güvenlik içinde yatıracağım onları. (Hoşea, 2:18)

... Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız... Savaş yüzü görmeyeceksiniz. (Levililer, 26:5-6)

 

18. Silahlanmanın sona ermesi:

"... Topladıkları silahları yakacaklar. Küçük büyük kalkanları, yayları, okları, sopaları, mızrakları ateşe atacaklar... Yakmak için silahları kullanacaklar..." Egemen Rab böyle diyor. (Hezekiel, 39:9-10)

... İnsanlar kılıçlarını çekiçle dövüp saban demiri, mızraklarını bağcı bıçağı yapacaklar... (Yeşaya, 2:4; Mika, 4:3)

 

19. Şiddet ve terörün son bulması:

... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek... (Yeşaya, 11:9)

Halimler dünyayı miras alacak, derin bir huzurun zevkini tadacaklar. (Mezmurlar, 37:11)

"Kurtla kuzu birlikte otlayacak, aslan sığır gibi saman yiyecek. Yılanın yiyeceğiyse toprak olacak... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek." böyle diyor Rab. (Yeşaya, 65:25)

 

20. Barış ve güven ortamı olması:

Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak. Kimse kimseyi korkutmayacak. Bunu söyleyen Herşeye Egemen Rab'dir. (Mika, 4:4)

Doğruluğun ürünü esenlik, sonucu, sürekli huzur ve güven olacaktır. Halkım esenlik dolu evlerde, güvenli ve rahat yerlerde yaşayacak... Sulak yerde tohum eken, sığırını, eşeğini özgürce çayıra salan sizlere ne mutlu! (Yeşaya, 32:17-18)

Onun döneminde kurtla kuzu birarada yaşayacak, parsla oğlak birlikte yatacak, buzağı, genç aslan ve besili sığır yan yana duracak, onları küçük bir çocuk güdecek. İnekle ayı birlikte otlayacak, yavruları birarada yatacak. Aslan sığır gibi saman yiyecek. Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak, sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak... Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek... (Yeşaya, 11:6-9)

Orada güvenlik içinde yaşayacak, evler yapacak, bağlar dikecekler... Güvenlik içinde yaşayacaklar. O zaman Benim Allah'ları Rab olduğumu anlayacaklar. (Hezekiel, 28:26)

... Yırtıcı hayvanları yok edeceğim. Çölde güvenlik içinde yaşayacak, ormanlarda uyuyacaklar. (Hezekiel, 34:25)

.... Halk ülkesinde güvenlik içinde olacak... Güvenlik içinde yaşayacaklar, kimse onları korkutmayacak. (Hezekiel, 34:27-28)

... Onları korkutan olmayacak. (Sefenya, 3:13)

 ... Felakete uğrayan çocuklar doğurmayacaklar... (Yeşaya, 65:23)

... Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. (Levililer, 26:5)

 

21. İnsanların mutlu ve sevinç içinde yaşamaları:

... Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kaçacak. (Yeşaya, 51:11)

... Orada coşku, sevinç, şükran ve ezgi olacak. (Yeşaya, 51:3)

Ya Rab... [halkın] sevincini artıracaksın. Ekin biçenlerin neşelendiği, ganimet paylaşanların coştuğu gibi, onlar da sevinecek Senin önünde. (Yeşaya, 9:3)

... Sevinciniz sonsuz olacak. (Yeşaya, 61:7)

Ey gökler, sevinçle haykırın, neşeyle coş, ey yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, çünkü Rab... ezilene merhamet gösterecek. (Yeşaya, 49:13)

 

22. İnsanların huzur ve güven içinde yaşamaları:

... Bol bol yiyecek, ülkenizde güvenlik içinde yaşayacaksınız. Ülkenize barış sağlayacağım. Korku içinde yatmayacaksınız. Tehlikeli hayvanları ülkenizden kovacağım. Savaş yüzü görmeyeceksiniz. (Levililer, 26:5-6)

... Ülkede güvenlik içinde yaşayacaksınız. (Levililer, 25:18)

... Yine huzur ve güvenlik içinde olacak, kimse korkutmayacak... (Yeremya, 30:10) 

İnsanlar oraya yerleşip güvenlik içinde yaşayacak... . (Zekeriya, 14:11)

... Şifa verecek, bol esenlik, güvenlik içinde yaşamalarını sağlayacağım. (Yeremya, 33:6)

 

23. Geçim sıkıntısı olmaması:

[Hz. Mehdi (as) döneminde] insanların hayatlarını kazanmaları çok kolay olacak, az bir çabayla çok şeyler başaracaklar... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

... Sevgisiyle [şehri] yenileyecek... Göreceksiniz, sizi yeniden bayındır kılacak... (Sefanya, 3:17, 20)

Ülke de ürün verecek, sizi doyuracak ve orada güvenlik içinde oturacaksınız. (Levililer, 25:19)

 

24. Tehlike ve tedirginliğin kalmaması:

Aslan olmayacak orada, yırtıcı hayvan o yola çıkmayacak; orada bulunmayacaklar... Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak çoşku ve sevinç, üzüntü ve inilti kalkacak. (Yeşaya, 35:9)

... Huzur ve güvenlik içinde olacak, kimse onu korkutmayacak. (Yeremya, 30:10)

 

25. İnsanların maddi-manevi daha sağlıklı yaşamaları:

O zaman [Altınçağ'da] körlerin gözleri, sağırların kulakları açılacak; topallar geyik gibi sıçrayacak, sevinçle haykıracak dilsizlerin dili. Çünkü çölde sular fışkıracak, ırmaklar akacak bozkırda. (Yeşaya; 35:6-6)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde fiziksel ve manevi nimetler en üst seviyeye ulaşacaktır. Herkes iyileşecektir. (Midraş, Bereishit Rabba, 20:56)

 

26. Yıkılan şehirlerin yeniden imar edilmesi:

... Harap olan şehirleri yapacaklar ve onlarda oturacaklar... (Amos, 9:14)

O zaman eski yıkıntıları yeniden inşa edecek, çoktan viraneye dönmüş yerleri yeniden kuracak, kuşaklar boyu yıkık kalmış kentleri onaracaklar. (Yeşaya, 61:4)

... Eski refahına kavuşturacak, önceden olduğu gibi bina edeceğim. (Yeremya, 33:7)

27. Yol ve köprülerin artması:

Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim, anayollarım yükseltilecek. (Yeşaya, 49:11)

 

28. Kibirlilerin yerini alçakgönüllülerin alması:

İnsanların gururu, kibiri kırılacak... (Yeşaya, 2:17)

... Gururlu, küstah olanları uzaklaştıracağım aralarından... bir daha böbürlenmeyecekler. (Sefanya, 3:11)

Orada sadece Benim adıma sığınan uysal ve alçakgönüllüleri bırakacağım. (Sefanya, 3:12)

İnsanların gururu, kibiri kırılacak... (Yeşaya, 2:17)

 

29. İnsanların kalplerinin imanla yumuşaması:

O günlerde [Hz. Mehdi (as)'ın döneminde]... bilgi, akıl ve hakikat dünyada artacak... çünkü şöyle de yazılmıştır: "Taş gibi katılaşmış kalplerinizi vücudunuzdan söküp alacağım." (Maimonides, Mişna Tora, Tövbe 9:2)

 

30. Akıl ve hikmetin artması:

Düşüncesizin aklı bilgiye erecek, kekeme açık seçik, akıcı konuşacak. (Yeşaya, 32:4)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] döneminde... çok az bir emekle çok fazla şey başaracaklar... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih döneminde [Altınçağ'da]... iyilik ve akıl hakim olacak. (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

Mesih [Hz. Mehdi (as)] dönemi... akıllı adamların sayısının artacağı bir dönem olacak... (Maimonides, Mişna Tora, Sanhedrin 10:1)

 

31. Batıni ilimlerin öğrenilmesi:

O dönemde [Hz. Mehdi (as) döneminde]... batıni gerçekleri kavrayacaklar ve insanın kapasitesi elverdiğince Yaratıcı'nın aklını idrak edecekler. Çünkü şöyle yazılmıştır: "Yeryüzü suyun denizi örtmesi kaplaması gibi Allah'ın ilmiyle dolacağı için..." (Maimonides, Mişna Tora, Kralların Kanunları 12:5)

 

32. Değer yargılarının düzelmesi:

Artık budalaya soylu, alçağa saygın denmeyecek. (Yeşaya, 32:5)

... Doğruların gücü yüceltilecek, çünkü şöyle yazılmıştır: Kıracağım kötülerin bütün gücünü, doğruların gücüyse yükseltilecek. (Talmud, Megilah 17b)